Avís Legal – Empordà Lovers

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació completa dels termes i condicions presents en aquest avís legal.

DOMICILI EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL té el seu domicili social situat al C/ Sant Antoni, 18, CP 17744 de Navata (Girona), telèfon 676 360 616 i CIF B55336028. Empresa inscrita al Registre Mercantil de Girona al “Tom 3227, Foli 190, Full GI-64744.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a «continguts» a títol merament enunciatiu els textos, fotos, gràfics, imatges, icones, links i qualsevol contingut audiovisual o sonor, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts” ), són propietat intel·lectual d’ EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la pàgina web. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d‘EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

QUANT A L’ÚS DE LA PÀGINA WEB L’usuari es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant d‘EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o davant de tercers, de  danys i perjudicis qualssevol que poguessin causar arran de l’incompliment d’aquesta obligació. Queda expressament prohibit l’ús del web amb finalitats lesives de béns o interessos d’EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o de tercers o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) d‘EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o de tercers.

QUANT ALS CONTINGUTS DE LA PÀGINA WEB L’usuari es compromet a utilitzar els continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau, puguin ser aplicables de conformitat amb el que es disposa a l’apartat de drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter merament enunciatiu, l’usuari, d’acord amb la legislació vigent, haurà d’abstenir-se de: reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas. Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer. Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la web així com de les bases de dades que EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL posi a disposició dels Usuaris.

QUANT ALS FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES DE LA PÀGINA WEB Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser certa. Amb aquesta finalitat, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o a tercers per la informació que faciliti.

QUANT ALS ARXIUS COOKIES S’emmagatzemen al sistema de l’usuari, i permeten personalitzar i facilitar la navegació de l’usuari sense identificar personalment els visitants del web. EXPERIÈNCIES DE TURISMES SOSTENIBLE SL utilitza cookies pròpies, i cookies de tercers.

QUANT A LA RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ L’accés a la web no implica de cap manera l’obligació per part d‘EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de les dades subministrades a través de la mateixa. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació de cap servei d’assessorament o consultoria de cap tipus. EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a la web.

QUANT A LA RESPONSABILITAT SOBRE ELS SERVEIS L’accés a la web no implica l’obligació per part d‘EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL de controlar l’absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu. Corresponent a l’Usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del web.

QUANT A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL En els casos en què l’usuari proporcionés a l’empresa certes dades de caràcter personal que l’empresa podrà administrar d’una manera automatitzada o no, el titular de les dades autoritza expressament a EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL a tractar informàticament les dades personals subscrites i a incorporar-los a la base de dades d’EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL. El titular tindrà dret a oposar-se, accedir, rectificar i cancel·lar les dades personals seves que existeixin emmagatzemades a les bases de dades d’EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL. C/ Sant Antoni, 18, CP 17744 Navata (Girona). Així mateix, autoritza a EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL a cedir les dades personals subscrites a terceres empreses quan la intervenció sigui necessària per satisfer les necessitats anteriorment esmentades. Les dades personals estan totalment protegides segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. En els formularis de recollida de dades, els camps distingeixen entre obligatori i opcional, per tant si l’Usuari no facilita les dades obligatòries corresponents, EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL podrà denegar el corresponent servei. Prement el botó d’ “enviar” del corresponent formulari, l’Usuari dona el seu consentiment de forma expressa que les seves dades es puguin utilitzar per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

LA LEGISLACIÓ APLICABLE en relació al present Avís Legal i les seves conseqüències es regiran en tot cas per la legislació espanyola que estigui en vigor en cada moment.

info@empordalovers.cat

+34 676 360 616

Empreses col·laboradores

Entitats afiliades