Condiciones Generales – Empordà Lovers

EmpordàLovers és una marca de l’empresa Experiències de Turisme Sostenible SL, que promociona un servei turístic per descobrir les comarques de l’Alt i el Baix Empordà amb rutes guiades en bicicleta elèctrica de muntanya (e-MTB). Les activitats de l’empresa Experiències de Turisme Sostenible SL compleixen amb el Decret 56/2003, de 20 de febrer, i l’Ordre PRE/361/2004 de 6 d’octubre, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, amb les corresponents titulacions del personal tècnic i les corresponents assegurances contractades d’accidents i de responsabilitat civil.

Alhora, EmpordàLovers col·labora amb l’agència de viatges Slow Tourism Catalunya, SLU, amb la marca comercial A Poc A Poc. Slow Tourism Catalunya, SLU, està registrada com a agència que organitza i comercialitza viatges combinats o serveis de viatge vinculats per la Generalitat de Catalunya i, de compliment amb la Llei 2 2/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (art. 252-10, 252-11 i 252-12), declara d isposar de les garanties que requereix el Codi de Consum a les agències amb aquests serveis.

Tota la navegació pel web EmpordàLovers.cat com la contractació i/o adquisició de productes suposa l’acceptació com a usuari de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació. Experiències de Turisme Sostenible SL podrà modificar el seu web per fer els canvis i modificacions que consideri convenients per al seu ús adequat, sense necessitat de previ avís.

La formalització del servei per a la realització de les experiències i escapades EmpordàLovers es realitzarà per mitjà del formulari de reserva i posterior pagament a partir de l’oferta concreta. Aquest pagament es realitzarà de forma telemàtica per mitjà de targeta de dèbit o de crèdit.

Durant la realització de l’activitat els clients/es seguiran en tot moment les indicacions del/s guia/es, i seran respectuosos amb la resta del grup. Experiències de Turisme Sostenible SL es reserva el dret d’excloure aquelles persones el comportament de les quals comprometi el correcte funcionament de l’activitat, i en cas que això succeeixi, la persona exclosa no rebrà el retorn del pagament ni cap indemnització.

Els menors d’edat aniran sempre acompanyats dels seus tutors legals, o bé hauran de presentar una autorització de consentiment de realització de l’activitat corresponentment signada per part dels seus tutors legals.

L’anul·lació de les experiències o escapades EmpordàLovers queden regulades de la següent manera:

 • Experiències de Turisme Sostenible SL es reserva el dret d’anul·lar una experiència o escapada si el nombre mínim de participants és inferior al requerit a l’activitat, si les causes meteorològiques no fan possible la correcta realització de la sortida, o bé per altres causes no possibles de preveure. En qualsevol d’aquestes circumstàncies, es proposarà a l’usuari/client un canvi de data o bé la devolució del 100% de l’import pagat. La comunicació de l’anul·lació es farà, com a molt tard, 24 h abans de l’inici de l’activitat o tan aviat com sigui possible.
 • Si algun usuari/client és baixa per causes alienes a Experiències de Turismes Sostenible, SL, si aquesta baixa es comunica amb una antelació de 10 dies abans de la realització de l’activitat, es retornarà el 75 % de l’import pagat, o bé se li oferirà la possibilitat de canviar de data dins d’un termini màxim de 12 mesos següents a la data reservada inicialment.
 • Si algun usuari/client és baixa per causes alienes a Experiències de Turisme Sostenible, SL i ho comunica a menys de 9 dies de la realització de l’activitat, no hi haurà retorn de l’import pagat i se li oferirà la possibilitat de canviar de data dins d’un termini màxim de 12 mesos posteriors a la data reservada inicialment.
 • Si algun usuari/client és baixa per causes alienes a Experiències de Turisme Sostenible SL i ho comunica a menys de 24 hores de la realització de l’activitat, no hi haurà retorn de l’import pagat i no se li oferirà la possibilitat de canviar de data.

Per anul·lar una activitat reservada, s’ ha de comunicar via e-mail al correu info@empordalovers.cat

L’adquisició de productes a la botiga en línia d’EmpordàLovers queden regulats de la manera següent:

 • Preu dels articles: el preu dels serveis i els articles són Preus de Venda al Públic (PVP), amb impostos inclosos. La cistella final indica el preu definitiu.
 • Ofertes: la informació mostrarà el preu habitual, el preu amb descompte i/o el percentatge de descompte. També s’indicarà el període de finalització de l’oferta.
 • Formes de pagament: amb targeta de Crèdit o Dèbit. Experiències de Turisme Sostenible SL garanteix la seguretat de la informació facilitada durant el pagament. La seva informació viatja xifrada en un entorn segur. Aquestes dades van directament al Terminal Punt de Venda (TPV) del banc i mai queden enregistrades a les nostres bases de dades.
 • Enviaments:  les compres es tramitaran en el termini de 3 dies laborables des del moment del pagament, i quan el client/a rebi l’e-mail de confirmació. Els costos de l’enviament del producte van a càrrec del client, excepte quan l’oferta els inclogui o quan el valor de compra sigui major a 60,00 €. El preu dels enviaments a Espanya (Correos) és de 4,30€ més IVA màxim 2000 gr. El preu dels enviaments a països de la Unió Europea (Correos) és de 13,55€ més IVA màxim 1000gr.  Si el producte retorna  al seu origen perquè el transportista no en pot fer l’entrega després de diversos intents, les despeses aniran a càrrec del client.
 • Garantia dels productes: els productes de venda d’ Experiències de Turisme Sostenible SL tenen la garantia legal de 2 anys, sempre que s’hagi fet un ús correcte del producte per les seves especificacions tècniques. No s’acceptaràn dins de la garantia els desperfectes pel mal ús, pel desgast lògic, negligència, rentat incorrecte, accident i alteració o modificació del producte. Per gestionar la garantia, el client  s’ha de posar en contacte amb l’empresa Experiències de Turisme Sostenible SL mitjançant l’adreça de correu info@empordalovers.cat.
 • Devolucions: si el client no queda satisfet amb el producte, pot procedir a la devolució en un termini de 14 dies a partir de la data de recepció del producte.  El producte ha d’estar en perfecte estat, amb totes les seves etiquetes, manuals, instruccions, garanties i embalatge original. En cap cas s’acceptarà material que tingui indicis d’haver estat utilitzat. Per formalitzar la devolució el client s’ha de posar en contacte amb Experiències de Turisme Sostenible SL mitjançant l’adreça de correu info@empordalovers.cat. Les despeses de tramesa aniran a càrrec del client. No s’acceptaran devolucions amb ports a càrrec d’ Experiències de Turisme Sostenible SL. L’embalatge utilitzat ha d’assegurar que la tramesa arribi en perfectes condicions. Un cop rebut el producte, es procedirà a la devolució dels pagaments corresponents al producte.
 • Canvis: per realitzar un canvi, el client s’ha de posar en contacte amb l’empresa Experiències de Turisme Sostenible SL mitjançant l’adreça de correu info@empordalovers.cat. Si el canvi és per un error en la preparació de la comanda o per la gestió del transport, les despeses de tramesa aniran a càrrec d’Experiències de Turisme Sostenible SL. la resta de despeses aniran a càrrec del client. El canvi s’admetrà un cop es comprovi que el producte està en perfecte estat, amb totes les etiquetes i, si és el cas, amb l’embalatge original.

info@empordalovers.cat

+34 676 360 616

Empresas colaboradoras

Entidades afiliadas